Koło Łowieckie „Bażant” w Opatowcu zostało założone w 1946 roku przez rolników: Jan Dybałę, Walentego Marka, Franciszka Deszcza, Bogusława Dzięcioła i Feliksa Ciszewskiego oraz gajowego Mieczysława Cieśniarskiego. Pierwszym prezesem był Jan Dybała a łowczym Mieczysław Cieśniarski. Wtedy łowiska Koła obejmowały całą gmine Opatowiec oraz część gmin Koszyce, Bejsce, Czarnocin, Wiślica i Nowy Korczyn o łącznej powierzchni około 10 000 ha. W rejonie lasu Chrustowice licznie występował królik. Powstające inne koła łowieckie pomniejszały łowiska myśliwych z Opatowca.
Końcem lat dziewięćdziesiątych Koło gospodarowało na obwodzie nr 152 o powierzchni 5800 ha. Myśliwi uprawiali poletko łowieckie o powierzchni 2,50 ha. Systemem gospodarczym zrekultywowano 4,50 ha zaniedbanych stawów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi, a następnie wykupiono od rolników bagniste łąki, które po obwałowaniu zamieniono w staw. W ten sposób Koło posiada 6,50 ha lustra wody z ostoja ptactwa wodnego i hodowlą ryb. Ponadto od Nadleśnictwa wydzierżawiono gajówkę, którą po wyremontowaniu zamieniono na domek myśliwski. W latach tych Koło prowadziło odstrzały dewizowe kuropatw i kozłów oraz odłowy zajęcy.
Od roku 1994 corocznie w sierpniu organizowane były zawody strzeleckie na własnej strzelnicy, a każdy myśliwy miał obowiązek przepracować na rzecz Koła 40 godzin rocznie. Od 2007 roku na podstawie uchwały VII/139/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie Koło gospodaruje obwodem nr 203 o powierzchni 6300 ha…