Nasze Koło gospodaruje na terenie jednego obwodu łowieckiego, znajdującego się na terenie województwa Świętokrzyskiego.

Opisy granic oraz mapki stanowią wyciąg z Uchwały Nr VII/139/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie.
Od wschodu i południa: od przejazdu promowego- rzeka Wisła do drogi Podskale- Rogów, dalej droga Rogów-Piotrkowice- Kol. Piotrkowice- Królewice- Czyżowice- Trębaczów do drogi Bogoria- Krzczonów; od północy: droga Krzczonów- Gościniec- Kol.Czarkowy-Czarkowy do rzeki Nida, dalej środkiem nurtu rzeki Nida do wsi Nowy Korczyn, następnie droga do przejazdu promowego na rzece Wisła.

OBWÓD NR 203