Osoby upoważnione do szacowania szkód łowieckich:

Kol. Stanisław Kurek tel. 500299315

Kol. Janusz Zieliński tel. 606948551

Kol. Janusz Walczak tel. 6002110544

Kol. Zbigniew Buczak tel. 501663668