Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach aplikuje do udziału w Programie „Korpus Wspieraj Seniora” na 2022 rok. W związku z powyższym trwa nabór mobilnych (z własnym samochodem) Wolontariuszy, którzy wyrażają chęć do wspólnej realizacji zadań na rzecz Seniorów, w zakresie: – wsparcia społecznego; – ułatwienia dostępności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; – wsparcia w czynnościach […]

Od Nowego Roku ruszył rządowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. To świadczenie w wysokości 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia oraz wsparcie finansowe w opiece żłobkowej, dla rodziców dzieci nie otrzymujących świadczenia. Kto otrzyma świadczenie? Rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie 12000+ przysługuje Ci na drugie i kolejne […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 10 stycznia 2022 roku będą przyjmowane wnioski o tzw. dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługuje: – osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza […]