Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 18.01.2023 do 31.01.2023 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.320,00 zł. – dla […]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien niezwłocznie złożyć stosowne oświadczenie u […]

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach. Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury Bejsce 50, 28-512 Bejsce w dniu 13.09.2022r. o godzinie 10.00