Aktualności

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach. Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury Bejsce 50, 28-512 Bejsce w dniu 13.09.2022r. o godzinie 10.00

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach aplikuje do udziału w Programie „Korpus Wspieraj Seniora” na 2022 rok. W związku z powyższym trwa nabór mobilnych (z własnym samochodem) Wolontariuszy, którzy wyrażają chęć do wspólnej realizacji zadań na rzecz Seniorów, w zakresie: – wsparcia społecznego; – ułatwienia dostępności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; – wsparcia w czynnościach […]