Aktualności

Jeśli jesteś bezdomny i szukasz pomocy, to skorzystaj z całodobowej, bezpłatnej infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Publikujemy również adresy noclegowni i schronisk na terenie naszego województwa. Telefon całodobowy – 987.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 08.11.2021 roku do 30.11.2021 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego: „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.161,60 zł […]

INFORMACJA Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w terminie od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół […]