Aktualności

INFORMACJA Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w terminie od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od 02.08.2021 roku będą przyjmowane wnioski  o objęcie dzieci bezpłatnym dożywieniem w szkołach  w ramach programu wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu” od września 2021 roku. Nadmienia się, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnego dożywiania nie może przekroczyć 792,00 zł na osobę.

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje […]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: […]