Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. zmianie uległo kryterium uprawniające do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach programu PO POŻ –             Podprogram 2020.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeżeli dochód nie przekracza :

 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie