Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od 02.08.2021 roku będą przyjmowane wnioski  o objęcie dzieci bezpłatnym dożywieniem w szkołach  w ramach programu wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu” od września 2021 roku. Nadmienia się, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnego dożywiania nie może przekroczyć 792,00 zł na osobę.