Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 08.11.2021 roku do 30.11.2021 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego: „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021”.

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi:

– 1.542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

– 1.161,60 zł – dla osoby w rodzinie