Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach aplikuje do udziału w Programie „Korpus Wspieraj Seniora” na 2022 rok.

W związku z powyższym trwa nabór mobilnych (z własnym samochodem) Wolontariuszy, którzy wyrażają chęć do wspólnej realizacji zadań na rzecz Seniorów, w zakresie:

– wsparcia społecznego;

– ułatwienia dostępności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;

– wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Program zakłada pokrycie wydatków m.in. w zakresie:

– zakupu środków ochrony osobistej;

– zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniora;

– zwrot kosztów dowozu seniora do lekarza, urzędu;

– ubezpieczenia OC/NNW

 Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania.

Osoby chętne do świadczenia usług w ramach wolontariatu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bejscach, tel.: 41 3511010 wew. 26